از بهترین شعرهای اقبال معتضدی

بی‌وزن،‌ در مسیری تازه و سیال

به سمت فضایی روان

        گام برمی‌دارم

شهری - هنوز طبیعی و زنده -

        در برابر است

کوتاه‌ترین راه

        به این شهر ِ بی‌نظیر

                خواب است.

از : اقبال معتضدی

/ 0 نظر / 6 بازدید