اشعار نیما یوشیج

زنده یاد نیمایوشیج

میتراود مهتاب

میدرخشد شبتاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم میشکند

نگران با من استاده سحر

صبح میخواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر لیکن خاری

از ره این سفر میشکند

نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب 

ای دریغا!به برم میشکند

دستها می سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می پایم

که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته شان

بر سرم می شکند


علی اسفندیاری ( نیما یوشیج )

/ 0 نظر / 4 بازدید