زمان زلف پریشان گذشته است

دیگر زمان زلف پریشان گذشته است

تاریخ مصرف دل انسان گذشته است 

در عصر ما فجیع تر از طرح تیر و قلب

عکس گلوله ای است که از نان گذشته است 

در چشم من که «حال» ندارم بدون فال

«آینده» نیز از تو چه پنهان «گذشته» است ! 

باور نمی کنم که جهان جای جام جم

از معبر تفاله ی فنجان گذشته است

دنیا جهنمی ست که در روز سرنوشت

تصویرش از مخیله ی شیطان گذشته است

"غلامرضا طریقی"

 

/ 0 نظر / 7 بازدید