شعری از کتاب خیال محال محمد علی رستمی

شعری از کتاب خیال محال محمد علی رستمی:

باز امشب  در  دلم  باران  گرفت

لحظه ها از زندگی  سامان گرفت

در  دلم جستم ترا پیدا کنم

نام خوبت دولت و خواهان گرفت

پای  گُل   آمد   بپای   سعی   دل

لاله را  دشت دلم  نالان   گرفت

آتشی  در  خرمن  دل تا   وزید

شعله ها با لا شد و طوفان گرفت

تا  مرا  بُردی بجای   بی نشان

شور بختی  گُم شد و پایان گرفت

ابر رحمت  در  ســرای  دل تپید

سایه ای از روشنـی ها جان گرفت

آسمان  امشـب تو هم با من بمان

چون "وصال " از آب دل باران گرفت

شهریور 87

خیال محال: مجموعه اشعار و داستان خیال/ 0 نظر / 4 بازدید