شعری از وحیده افضلی برای قیصر امین پور

شعری از وحیده افضلی

در هوای این بهار، شعر گریه می کنم
پیش تو به یادگار، شعر گریه می کنم

شاعر همیشه ها ! ناگهان نگاه کن ...!
من دوباره بی قرار ، شعر گریه می کنم

قیصر غریب ِ شعر! مرد بی رقیب ِ شعر
با دلم بیا ببار...شعر گریه می کنم !

شعرهای خیس تو ، مانده در هوای من
با غمت به افتخار، شعر گریه می کنم

سود می دهد به من خواندن ِ کتابهات !
بعد از این به جای کار، شعر گریه می کنم

فصل سبز آمدی ، فصل زرد رفتی و ...
پیش ِ نظم ِ روزگار، شعر گریه می کنم

ایستگاه می رود ! تو ولی نشسته ای!
این منم که با قطار، شعر گریه می کنم

یک دقیقه در سکوت ، با تو حرف می زنم
یک دقیقه زار زار ، شعر گریه می کنم

راه ِ دور رفته ای ! زائرت نمی شوم !
در هوای آن مزار ، شعر گریه می کنم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید