شعری زیبا و ماندگار از محمد علی رستمی

شعری زیبا و ماندگار از محمد علی رستمی :

کنون که خیر و شر ما به جای هم شتک زده

کسی درون این دلم نشسته ناخنک زده

 

شود فدا تمام دل ٬ فقط بگوید او چرا 

به روی زخم کهنه ام یواشکی نمک زده

 

/ 0 نظر / 5 بازدید