نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم

شعر زیبایی از محمد مهدی سیار :

زود بیدار شدم تا سر ساعت برسم
بایداین بار به غوغای قیامت برسم 

من به "قد قامت" یاران نرسیدم، ای کاش
لا اقل رکعت آخر به جماعت برسم

آه ،مادر! مگر از من چه گناهی سر زد
که دعا کردی و گفتی به سلامت برسم؟

طمع بوسه مدار از لبم ای چشمه که من
نذر دارم لب تشنه به زیارت برسم

سیب سرخی سر نیزه ست...دعا کن من نیز
اینچنین کال نمانم به شهادت برسم

/ 0 نظر / 5 بازدید