شعر بهار محمد علی رستمی

در کشور بهار  

آنجا که فرصت بودن

عجیب نیست !

آنجا که باور شهرت

فریب نیست !

احساس نرم رهایی

دروغ نیست !

من در کنار خیالت

پر از توام ...

از محمد علی رستمی

 

/ 1 نظر / 6 بازدید