شعری به مناسبت ولادت امام رضا (ع)

شعر از : معصومه مهری قهفرخی

مانند تشنه ای که به باران رسیده است
دل،از مسیر قم به خراسان رسیده است

باران گرفته است وزمین می شود بهشت
شوق خبر به گوش بیابان رسیده است

در رفت وآمدند ملائک. از آسمان،
دالانی از بهشت به ایران رسیده است

از عطر آن همه گل باغ محمدی(ص)
یک قطره اش به قمصر کاشان رسیده است

با هدهدان بگو که سبا را خبر دهند:
اینبار با ملیکه، سلیمان رسیده است

دامن کِش از ضریح،دعا می برد به عرش
بال فرشته ای که به ایوان رسیده است

آن سو، برای بردن عطر سلام ها
روح القدس به صحن وشبستان رسیده است

باران استجابت وبرکت، به سفره ها
از معجزات ابر کریمان رسیده است

انگور تاک های زمین را شراب کن!
تا بو نبرده اند ،که مهمان رسیده است

/ 2 نظر / 4 بازدید
سایت تفریحی چرند پرند

چرند پرند بزرگ ترین وبسایت تفریحی ایران منتظر شماست + شارژ ارزون ____________________$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$ __________________$$$$$$$_$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$

سایت تفریحی چرند پرند

سایت تفریحی چرند پرند شما رو به بازدید از این سایت و استفاده از مطالب متنوع انجمن و هم چنین شرکت دربحث ها دعوت میکمد چرند پرند بزرگ ترین وبسایت تفریحی ایران منتظر حظور گرم شماست + شارژ ارزون